1.1
Når du benytter dig af WeCoverYou, finder følgende betingelser anvendelse.

1.2
Betingelserne vil være tilgængelige på WeCoverYou hjemmeside i deres til enhver tid gældende form. Du opfordres til at gennemlæse betingelserne, ligesom du opfordres til at udskrive og gemme disse betingelser.

2.1   Kontaktoplysninger
WCY A/S
CVR-nr. 40144625
Falstervej 8E
5800 Nyborg
Telefon: +4571745050
E-mail: [email protected]

2.2   Om WeCoverYou
WeCoverYou er et selskab af WCY A/S. WeCoverYou tilbyder reparation af smartphones og tablets af forskellige mærker, samt salg af tilbehør herom.

3.1
Såfremt du ønsker at anvende WeCoverYou til reparation af din smartphone eller tablet, skal du blot rette henvendelse til WeCoverYou via kontaktinformationen på vores hjemmeside. Du skal i henvendelsen beskrive fejlen ved din smartphone eller tablet bedst muligt.

WeCoverYou fremsender herefter et tilbud for reparationen af den af dig beskrevne fejl. Såfremt du ønsker at tage imod dette tilbud, fremsender du blot din smartphone eller tablet til WeCoverYou på den i tilbuddet angivne adresse. Du skal ved fremsendelse af din smartphone eller tablet udfylde og vedlægge fejbeskrivelsen samt adgangskode eller strukturkode, såfremt koden ikke ønskes oplyst, skal den deaktiveres af brugeren selv før indsendelse.

Det er muligt at indlevere en smartphone eller tablet i nærmeste butik, herunder Herning, Odense, Aalborg, Esbjerg og Kolding. Ved indleveringen af kundens smartphone eller tablet, aftales der pris inkl. moms og arbejdsløn mellem WeCoverYou og kunden, for den reparation som kunde måtte ønske.
Aftalen mellem kunde og WeCoverYou anses for indgået når kunden har fået udleveret en indleveringskvittering.

3.2
Tilbuddet på reparation af din smartphone eller tablet gives på baggrund af din fejlbeskrivelse, jf. også pkt. 3.1 & 4.2. Det er derfor vigtigt, at du beskriver fejlen så præcist som muligt. Såfremt der foreligger andre fejl ved smartphonen eller tabletten end de oplyste og de i det af WeCoverYou fremsendte tilbud nævnte fejl, skal der indgås yderligere aftale om reparation af disse, jf. pkt. 4.2.

3.3
Aftalen mellem dig som kunde og WeCoverYou anses for indgået, når WeCoverYou har modtaget din mobiltelefon. Fremsendelse eller indlevering af smartphonen eller tabletten betragtes som bekræftelse af ordren. Ved forsendelse med posten påbegyndes reparationen samme dag som WeCoverYou modtager smartphonen eller tabletten. Ved påbegyndelse af reparationen bortfalder din ret til fortrydelse, jf. herom i det hele pkt. 9. WeCoverYou udfører reparationen inden for den angivet tidsramme, med forbehold for udsolgte reservedele eller perioder med spidsbelastning, kunden vil blive oplyst herom ved indlevering eller indsendelsen.

4.1   Almindelig reparation
På vores hjemmeside finder du oplysninger om reparation af almindelige standardfejl, som for eksempel udskiftning af skærm eller glas. Reparation foretages efter aftale med dig.

4.2   Andre reparationer end aftalt
Såfremt det måtte vise sig, at der foreligger andre fejl end de, der er indgået aftale om reparation af, indhenter WeCoverYou din mundtlige eller skriftlige godkendelse, inden reparationen påbegyndes. I denne forbindelse oplyser WeCoverYou dig også om prisen for reparationen.

Såfremt du ikke måtte godkende en reparation inden 5 dage fra WeCoverYou’ fremsendelse af reparationstilbud, tilbagesender WeCoverYou din mobiltelefon og opkræver et undersøgelsesgebyr, jf. pkt. 8.2. Pkt. 7.2 om forsendelse finder tilsvarende anvendelse.

4.3   Anvendte reservedele
Til reparation af din smartphones og tablets anvender Wecoveryou originale reservedele eller reservedele af tilsvarende kvalitet.

4.4   Underleverandører
WeCoverYou er til enhver tid berettiget til at anvende underleverandører i forbindelse med undersøgelse og reparation af din mobiltelefon.

5.1
Hvis du lader WeCoverYou gennemføre reparation af din smartphone eller tablet, kan fabriksgarantien bortfalde i henhold til producentens bestemmelser herom. WeCoverYou yder en 5 årig garanti (pr. 28/11-2018 på udførte OEM reparationer. Ved Apple reparationer udført af WeCoverYou, overtager vi den eksisterende garanti såfremt det kan dokumenteres at den pågældende iPhone eller iPad er under garanti på det indleverede tidspunkt, dokumentation skal ske ved fremvisning af købsfaktura eller købskontrakt.
Såfremt kunden har erhvervet sig enheden uden for Danmarks grænser, kan WeCoverYou kun tilbyde en overtagelse af garantien på op til 12 måneder, estimeret ud fra købsdatoen. WeCoverYou overtager kun garantien på reparationer, hvor der er brugt originale reservedele i forbindelse med en reparation hos WeCoverYou.
Overtagelse af garantien/reklamationsretten på Apple smartphones eller tablets er ikke gældende ved ombytninger, DOA, softwarefejl eller fabrikationsfejl. Ej heller tilbehør som måtte være fejlbehæftet fra producentens side.

WeCoverYou’s garanti frafalder såfremt den reparerede enhed har lidt fysisk overlast, væske kontakt eller repareret af anden reparatør end WeCoverYou. Til hver en tid kan WeCoverYou nægte at reparere kundens enhed, såfremt ovenstående punkter er misligholdt. Konstatere WeCoverYou at enheden har lidt overlast eller lign. jf pkt. 5, opkræves der et undersøgelsesgebyr jf. pkt. 8.2 og 8.3.

6.1   Generelt
For at kunne undersøge, reparere og afprøve telefonen bedst muligt er det en betingelse, at du fremsender eller indlevere smartphonen eller tabletten telefonen med det SIM-kort, du bruger i telefonen, eller oplyser, hvilket SIM-kort (hvilken net-operatør) telefonen bruges med. Såfremt undersøgelsen eller reparationen ikke kan gennemføres, fordi telefonen er SIM-låst, og du ikke har medsendt relevante oplysninger eller SIM-kort, forbeholder WeCoverYou sig at tilbagesende telefonen for din regning uden at foretage reparation. Pkt. 4.2 om undersøgelsesgebyr finder tilsvarende anvendelse jf pkt. 8.2 og 8.3.

6.2   SIM- og låsekoder
Du oplyse alle relevante koder, herunder låsekoden til telefonens skærm/menu m.m. og eventuelle SIM-koder. Såfremt du ikke ønsker dette, kan koderne, sættes til ”0000”

6.3   Forkerte koder
Du bærer selv ansvaret for at de oplyste koder er korrekte. WeCoverYou kan ikke gøres ansvarlig for sletning af data, spærring af SIM-kort eller lignende skader som følge af forkert oplyste koder.

mapper_oplysninger
giver_hånd

1.1
Når du benytter dig af WeCoverYou, finder følgende betingelser anvendelse.

1.2
Betingelserne vil være tilgængelige på WeCoverYou hjemmeside i deres til enhver tid gældende form. Du opfordres til at gennemlæse betingelserne, ligesom du opfordres til at udskrive og gemme disse betingelser.

2.1   Kontaktoplysninger
WCY A/S
CVR-nr. 40144625
Falstervej 8E
5800 Nyborg
Telefon: +4571745050
E-mail: [email protected]

2.2   Om WeCoverYou
WeCoverYou er et selskab af WCY A/S. WeCoverYou tilbyder reparation af smartphones og tablets af forskellige mærker, samt salg af tilbehør herom.

3.1
Såfremt du ønsker at anvende WeCoverYou til reparation af din smartphone eller tablet, skal du blot rette henvendelse til WeCoverYou via kontaktinformationen på vores hjemmeside. Du skal i henvendelsen beskrive fejlen ved din smartphone eller tablet bedst muligt.

WeCoverYou fremsender herefter et tilbud for reparationen af den af dig beskrevne fejl. Såfremt du ønsker at tage imod dette tilbud, fremsender du blot din smartphone eller tablet til WeCoverYou på den i tilbuddet angivne adresse. Du skal ved fremsendelse af din smartphone eller tablet udfylde og vedlægge fejbeskrivelsen samt adgangskode eller strukturkode, såfremt koden ikke ønskes oplyst, skal den deaktiveres af brugeren selv før indsendelse.

Det er muligt at indlevere en smartphone eller tablet i nærmeste butik, herunder Herning, Odense, Aalborg, Esbjerg og Kolding. Ved indleveringen af kundens smartphone eller tablet, aftales der pris inkl. moms og arbejdsløn mellem WeCoverYou og kunden, for den reparation som kunde måtte ønske.
Aftalen mellem kunde og WeCoverYou anses for indgået når kunden har fået udleveret en indleveringskvittering.

3.2
Tilbuddet på reparation af din smartphone eller tablet gives på baggrund af din fejlbeskrivelse, jf. også pkt. 3.1 & 4.2. Det er derfor vigtigt, at du beskriver fejlen så præcist som muligt. Såfremt der foreligger andre fejl ved smartphonen eller tabletten end de oplyste og de i det af WeCoverYou fremsendte tilbud nævnte fejl, skal der indgås yderligere aftale om reparation af disse, jf. pkt. 4.2.

3.3
Aftalen mellem dig som kunde og WeCoverYou anses for indgået, når WeCoverYou har modtaget din mobiltelefon. Fremsendelse eller indlevering af smartphonen eller tabletten betragtes som bekræftelse af ordren. Ved forsendelse med posten påbegyndes reparationen samme dag som WeCoverYou modtager smartphonen eller tabletten. Ved påbegyndelse af reparationen bortfalder din ret til fortrydelse, jf. herom i det hele pkt. 9. WeCoverYou udfører reparationen inden for den angivet tidsramme, med forbehold for udsolgte reservedele eller perioder med spidsbelastning, kunden vil blive oplyst herom ved indlevering eller indsendelsen.

4.1   Almindelig reparation
På vores hjemmeside finder du oplysninger om reparation af almindelige standardfejl, som for eksempel udskiftning af skærm eller glas. Reparation foretages efter aftale med dig.

4.2   Andre reparationer end aftalt
Såfremt det måtte vise sig, at der foreligger andre fejl end de, der er indgået aftale om reparation af, indhenter WeCoverYou din mundtlige eller skriftlige godkendelse, inden reparationen påbegyndes. I denne forbindelse oplyser WeCoverYou dig også om prisen for reparationen.

Såfremt du ikke måtte godkende en reparation inden 5 dage fra WeCoverYou’ fremsendelse af reparationstilbud, tilbagesender WeCoverYou din mobiltelefon og opkræver et undersøgelsesgebyr, jf. pkt. 8.2. Pkt. 7.2 om forsendelse finder tilsvarende anvendelse.

4.3   Anvendte reservedele
Til reparation af din smartphones og tablets anvender Wecoveryou originale reservedele eller reservedele af tilsvarende kvalitet.

4.4   Underleverandører
WeCoverYou er til enhver tid berettiget til at anvende underleverandører i forbindelse med undersøgelse og reparation af din mobiltelefon.

5.1
Hvis du lader WeCoverYou gennemføre reparation af din smartphone eller tablet, kan fabriksgarantien bortfalde i henhold til producentens bestemmelser herom. WeCoverYou yder en 2 årig reklamationsret på udførte reparationer, hvor der er brugt OEM/Grade A reservedele. Ved Apple reparationer udført af WeCoverYou, overtager vi den eksisterende garanti såfremt det kan dokumenteres at den pågældende smartphone eller tablet er under garanti på det indleverede tidspunkt, dokumentation skal ske ved fremvisning af købsfaktura eller købskontrakt.
Såfremt kunden har erhvervet sig enheden uden for Danmarks grænser, kan WeCoverYou kun tilbyde en overtagelse af garantien på op til 12 måneder, estimeret ud fra købsdatoen. WeCoverYou overtager kun garantien på reparationer, hvor der er brugt originale reservedele i forbindelse med en reparation hos WeCoverYou.
Overtagelse af garantien/reklamationsretten på Apple smartphones eller tablets er ikke gældende ved ombytninger, DOA, softwarefejl eller fabrikationsfejl. Ej heller tilbehør som måtte være fejlbehæftet fra producentens side.

WeCoverYou’s garanti frafalder såfremt den reparerede enhed har lidt fysisk overlast, væske kontakt eller repareret af anden reparatør end WeCoverYou. Til hver en tid kan WeCoverYou nægte at reparere kundens enhed, såfremt ovenstående punkter er misligholdt. Konstatere WeCoverYou at enheden har lidt overlast eller lign. jf pkt. 5, opkræves der et undersøgelsesgebyr jf. pkt. 8.2 og 8.3.

6.1   Generelt
For at kunne undersøge, reparere og afprøve telefonen bedst muligt er det en betingelse, at du fremsender eller indlevere smartphonen eller tabletten telefonen med det SIM-kort, du bruger i telefonen, eller oplyser, hvilket SIM-kort (hvilken net-operatør) telefonen bruges med. Såfremt undersøgelsen eller reparationen ikke kan gennemføres, fordi telefonen er SIM-låst, og du ikke har medsendt relevante oplysninger eller SIM-kort, forbeholder WeCoverYou sig at tilbagesende telefonen for din regning uden at foretage reparation. Pkt. 4.2 om undersøgelsesgebyr finder tilsvarende anvendelse jf pkt. 8.2 og 8.3.

6.2   SIM- og låsekoder
Du oplyse alle relevante koder, herunder låsekoden til telefonens skærm/menu m.m. og eventuelle SIM-koder. Såfremt du ikke ønsker dette, kan koderne, sættes til ”0000”

6.3   Forkerte koder
Du bærer selv ansvaret for at de oplyste koder er korrekte. WeCoverYou kan ikke gøres ansvarlig for sletning af data, spærring af SIM-kort eller lignende skader som følge af forkert oplyste koder.

7.1   Forsendelse til WeCoverYou
Du er som kunde af WeCoverYou selv ansvarlig for forsendelsen af din mobiltelefon til WeCoverYou og bærer selv omkostningerne i forbindelse hermed. WeCoverYou anbefaler, at du sender din smartphone eller tabletten som forsikret pakke med Track & Trace.

7.2   Forsendelse tilbage til dig
Ved forsendelse af din mobiltelefon, sender WeCoverYou altid din mobiltelefon som forsikret pakke med Track & Trace. WeCoverYou Bærer omkostninger til fragt og levering, jf. pkt. 8.3.

8.1   Standardreparationer
Priserne for standardreparationer af forskellige smartphones og tablets er angivet på hjemmesiden. WeCoverYou ydelser afregnes i DKK, og alle priser, afgifter og omkostninger angives i DKK på hjemmesiden, tilbuddet og fakturaen. Alle opgivne priser er inkl. afgifter og moms, medmindre andet særskilt fremgår.

8.2   Undersøgelsesgebyr
Undersøgelsesgebyr i henhold til pkt. 4.2 udgør DKK 99,00.

8.3   Omkostninger til fragt og levering
Omkostninger til forsendelse af din mobiltelefon tilbage til dig, jf. pkt. 7.2, er dækket af WeCoverYou.

8.4   Fakturering
Efter udførelse af reparationen fremsender WeCoverYou en faktura i overensstemmelse med tilbuddet eller senere aftale om reparation af andre fejl, jf. pkt. 4.2.

8.5   Betaling
Det fakturerede beløb forfalder til betaling ved afsendelse af faktura, og beløbet trækkes betales inden afsendelse fra WeCoverYou, såfremt andet er aftalt. Betaling kan alene ske med bankoverførsel.

Ved forsinket betaling, f.eks. fordi det fakturerede beløb ikke kan trækkes på din konto, eller fordi du uretmæssigt stopper betalingen eller uberettiget kræver betalingen tilbageført, påløber renter fra tidspunktet for fakturaens forfald til betaling sker i henhold til Rentelovens bestemmelser.

9.1   Vedrørende forbrugere
For at du kan benytte dig af WeCoverYou ydelser er det en forudsætning, at du inden WeCoverYou påbegynder reparationen fraskriver dig din fortrydelsesret i henhold til forbrugeraftaleloven. Hos WeCoverYou påbegyndes reparationen samme dag, som smartphone eller tabletten modtages. Derfor giver du ved afsendelse eller indlevering af smartphonen afkald på din fortrydelsesret fra tidspunktet for vores modtagelse eller indlevering af smartphone eller tabletten. Som forbruger har du herefter ingen fortrydelsesret efter forbrugeraftalelovens bestemmelser.

9.2   Vedrørende erhvervsdrivende
WeCoverYou yder ikke fortrydelsesret til erhvervsdrivende.

10.1 
WeCoverYou er underlagt den danske persondatalov og enhver behandling af persondata sker under iagttagelse af persondataloven. Alle forhold vedrørende dine personlige oplysninger er underlagt WeCoverYou.dk ’s generelle persondataretlige betingelser, som findes på WeCoverYou.dk ’s hjemmeside.

10.2 
WeCoverYou opbevarer regnskabsmæssige oplysninger i fem år, medmindre dansk lov måtte stille krav om længere opbevaring. Efter fem år slettes oplysningerne automatisk. Regnskabsmæssige oplysninger er oplysninger om ordrer, bestillinger og lignende.

11.1 
I forbindelse med reparation og aftestning af din mobiltelefon kan WeCoverYou få adgang til fortrolige informationer på din telefon. WeCoverYou indestår for, at WeCoverYou og WeCoverYou ansatte og eventuelle underleverandører i enhver henseende vil behandle disse oplysninger fortroligt.

11.2   
Udover det under punkt 11.1 anførte finder dansk rets almindelige bestemmelser om fortrolighed og forretningshemmeligheder anvendelse.

11.3   
Uanset ovenstående vil WeCoverYou altid være berettiget til at frigive disse informationer til domstolene, politi, myndigheder m.v. samt når WeCoverYou er forpligtet hertil ifølge gældende lov.

12.1 
WeCoverYou er altid berettiget til at henvende sig til dig vedrørende forhold, der står i direkte forbindelse med de ydelser, WeCoverYou efter aftale har ydet eller skal yde.

12.2   
Såfremt du har samtykket i at modtage nyhedsbreve, reklamer og andet markedsføringsmateriale fra WeCoverYou, er WeCoverYou berettiget til at rette sådan henvendelse til dig. Du kan altid uden omkostninger oplyse WeCoverYou om at du ikke ønsker at modtage henvendelser af denne art fra WeCoverYou’s hjemmeside eller pr. e-mail. WeCoverYou’s kontaktoplysninger fremgår af pkt. 2.1.

13.1 
Du er som bruger selv ansvarlig for at tage behørig backup af samtlige data (herunder Apps, billeder, kontaktoplysninger, e-mails m.v.) på din smartphone eller tablet, inden du fremsender eller indlevere den til WeCoverYou, med henblik på reparation.

13.2 
WeCoverYou kan under ingen omstændigheder gøres ansvarlig for indirekte tab i form af mistet indtægt eller overskud, mistede data eller mistet brugsmulighed eller andre skader, som er opstået i forbindelse med reparation eller handlinger fra WeCoverYou side.

13.3   
WeCoverYou erstatningsansvar kan på intet tidspunkt overstige det fakturerede beløb for den pågældende ydelse, og er altid maksimalt DKK 10.000,-.

14.1   
Nærværende betingelser og brugen af WeCoverYou, samt WeCoverYou ydelser er underlagt Dansk ret.

14.2
Tvister mellem parterne, der udspringer af betingelserne for brug af WeCoverYou, de persondataretlige betingelser, aftalen eller WeCoverYou ydelser i øvrigt, og som ikke kan løses i mindelighed, skal afgøres ved de almindelige domstole på WeCoverYou til en hver tid værende hjemsted.

15.1
WeCoverYou er til enhver tid berettiget til at ændre brugerbetingelserne for WeCoverYou. De brugerbetingelser for WeCoverYou, som er gældende på tidspunktet for aftalens indgåelse, finder anvendelse på det konkrete aftaleforhold.

7.1   Forsendelse til WeCoverYou
Du er som kunde af WeCoverYou selv ansvarlig for forsendelsen af din mobiltelefon til WeCoverYou og bærer selv omkostningerne i forbindelse hermed. WeCoverYou anbefaler, at du sender din smartphone eller tabletten som forsikret pakke med Track & Trace.

7.2   Forsendelse tilbage til dig
Ved forsendelse af din mobiltelefon, sender WeCoverYou altid din mobiltelefon som forsikret pakke med Track & Trace. WeCoverYou Bærer omkostninger til fragt og levering, jf. pkt. 8.3.

8.1   Standardreparationer
Priserne for standardreparationer af forskellige smartphones og tablets er angivet på hjemmesiden. WeCoverYou ydelser afregnes i DKK, og alle priser, afgifter og omkostninger angives i DKK på hjemmesiden, tilbuddet og fakturaen. Alle opgivne priser er inkl. afgifter og moms, medmindre andet særskilt fremgår.

8.2   Undersøgelsesgebyr
Undersøgelsesgebyr i henhold til pkt. 4.2 udgør DKK 99,00.

8.3   Omkostninger til fragt og levering
Omkostninger til forsendelse af din mobiltelefon tilbage til dig, jf. pkt. 7.2, er dækket af WeCoverYou.

8.4   Fakturering
Efter udførelse af reparationen fremsender WeCoverYou en faktura i overensstemmelse med tilbuddet eller senere aftale om reparation af andre fejl, jf. pkt. 4.2.

8.5   Betaling
Det fakturerede beløb forfalder til betaling ved afsendelse af faktura, og beløbet trækkes betales inden afsendelse fra WeCoverYou, såfremt andet er aftalt. Betaling kan alene ske med bankoverførsel.

Ved forsinket betaling, f.eks. fordi det fakturerede beløb ikke kan trækkes på din konto, eller fordi du uretmæssigt stopper betalingen eller uberettiget kræver betalingen tilbageført, påløber renter fra tidspunktet for fakturaens forfald til betaling sker i henhold til Rentelovens bestemmelser.

9.1   Vedrørende forbrugere
For at du kan benytte dig af WeCoverYou ydelser er det en forudsætning, at du inden WeCoverYou påbegynder reparationen fraskriver dig din fortrydelsesret i henhold til forbrugeraftaleloven. Hos WeCoverYou påbegyndes reparationen samme dag, som smartphone eller tabletten modtages. Derfor giver du ved afsendelse eller indlevering af smartphonen afkald på din fortrydelsesret fra tidspunktet for vores modtagelse eller indlevering af smartphone eller tabletten. Som forbruger har du herefter ingen fortrydelsesret efter forbrugeraftalelovens bestemmelser.

9.2   Vedrørende erhvervsdrivende
WeCoverYou yder ikke fortrydelsesret til erhvervsdrivende.

10.1 
WeCoverYou er underlagt den danske persondatalov og enhver behandling af persondata sker under iagttagelse af persondataloven. Alle forhold vedrørende dine personlige oplysninger er underlagt WeCoverYou.dk ’s generelle persondataretlige betingelser, som findes på WeCoverYou.dk ’s hjemmeside.

10.2 
WeCoverYou opbevarer regnskabsmæssige oplysninger i fem år, medmindre dansk lov måtte stille krav om længere opbevaring. Efter fem år slettes oplysningerne automatisk. Regnskabsmæssige oplysninger er oplysninger om ordrer, bestillinger og lignende.

11.1 
I forbindelse med reparation og aftestning af din mobiltelefon kan WeCoverYou få adgang til fortrolige informationer på din telefon. WeCoverYou indestår for, at WeCoverYou og WeCoverYou ansatte og eventuelle underleverandører i enhver henseende vil behandle disse oplysninger fortroligt.

11.2   
Udover det under punkt 11.1 anførte finder dansk rets almindelige bestemmelser om fortrolighed og forretningshemmeligheder anvendelse.

11.3   
Uanset ovenstående vil WeCoverYou altid være berettiget til at frigive disse informationer til domstolene, politi, myndigheder m.v. samt når WeCoverYou er forpligtet hertil ifølge gældende lov.

12.1 
WeCoverYou er altid berettiget til at henvende sig til dig vedrørende forhold, der står i direkte forbindelse med de ydelser, WeCoverYou efter aftale har ydet eller skal yde.

12.2   
Såfremt du har samtykket i at modtage nyhedsbreve, reklamer og andet markedsføringsmateriale fra WeCoverYou, er WeCoverYou berettiget til at rette sådan henvendelse til dig. Du kan altid uden omkostninger oplyse WeCoverYou om at du ikke ønsker at modtage henvendelser af denne art fra WeCoverYou’s hjemmeside eller pr. e-mail. WeCoverYou’s kontaktoplysninger fremgår af pkt. 2.1.

lager_pakker_levering
enheder_mobil_ipad_macbook_imac

13.1 
Du er som bruger selv ansvarlig for at tage behørig backup af samtlige data (herunder Apps, billeder, kontaktoplysninger, e-mails m.v.) på din smartphone eller tablet, inden du fremsender eller indlevere den til WeCoverYou, med henblik på reparation.

13.2 
WeCoverYou kan under ingen omstændigheder gøres ansvarlig for indirekte tab i form af mistet indtægt eller overskud, mistede data eller mistet brugsmulighed eller andre skader, som er opstået i forbindelse med reparation eller handlinger fra WeCoverYou side.

13.3   
WeCoverYou erstatningsansvar kan på intet tidspunkt overstige det fakturerede beløb for den pågældende ydelse, og er altid maksimalt DKK 10.000,-.

14.1   
Nærværende betingelser og brugen af WeCoverYou, samt WeCoverYou ydelser er underlagt Dansk ret.

14.2
Tvister mellem parterne, der udspringer af betingelserne for brug af WeCoverYou, de persondataretlige betingelser, aftalen eller WeCoverYou ydelser i øvrigt, og som ikke kan løses i mindelighed, skal afgøres ved de almindelige domstole på WeCoverYou til en hver tid værende hjemsted.

15.1
WeCoverYou er til enhver tid berettiget til at ændre brugerbetingelserne for WeCoverYou. De brugerbetingelser for WeCoverYou, som er gældende på tidspunktet for aftalens indgåelse, finder anvendelse på det konkrete aftaleforhold.